ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รุ่งสาง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายดิษฐพน เดชอรุณ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:40   อ่าน 233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ยามเย็น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริญญา ช่วยคง
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:39   อ่าน 226 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กลับรัง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุดารัตน์ มาทับ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:38   อ่าน 222 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชมจันทร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชรีย์ภรณ์ เดชะ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:37   อ่าน 223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คืนรัง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชรีย์ภรณ์ เดชะ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:36   อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พักพิง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกันตพัฒน์ ศรีน้อย
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:35   อ่าน 161 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ใกล้ค่ำ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญรัตน์ ศรีชาย
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:34   อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ยามเย็น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเมลดา สิขิวัฒน์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:32   อ่าน 165 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตะวันลับขอบฟ้า
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนิกานต์ เพชรขำ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:31   อ่าน 171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตะวันตกดิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสมฤทัย ไข่แก้ว
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,11:29   อ่าน 183 ครั้ง