ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          โรงเรียนบ้านควนสูง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการแข่งขัน
  ได้  20 เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน และ  1 ทองแดง โดยได้รับเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่แข่งขันในระดับภาคใต้ 7 รายการ คือ
           1.เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชพิบูลย์    เหรียญทองชนะเลิศวาดภาพป. 1 - ป. 3
           2.เด็กหญิงณัฐณิชา ชูขันธื           เหรียญทองชนะเลิศศิลป์สร้างสรรค์ป. 1 - ป. 3 
           3.เด็กหญิงนลินรัตน์  ไกรสิทธิ์       เหรียญทองชนะเลิศวาดภาพป. 4 - ป. 6
           4.เด็กหญิงธาริดา สรรเพชร           เหรียญทองชนะเลิศศิลป์สร้างสรรค์ป. 4 - ป. 6
           5.เด็กหญิงณัฐริกา ชนะศึก           เหรียญทองชนะเลิศวาดภาพนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ป. 1 - ป. 6
           6.เด็กหญิงวริศรา เพชระ              เหรียญทองชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะ ป. 4 - ป. 6
           7.เด็กหญิงชนิกานต์ เพชรขำ เด็กหญิงกนิษฐนันท์ ศรีชายและเด็กหญิงศริญญา ช่วยคง เหรียญทองชนะเลิศหนังสือเล่มเล็กป. 4 - ป. 6
โดยจะเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3  แข่งขันในระดับภาคใต้ในวันที่ 19 - 21 ธันวาคมนี้ ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เหรียญทองชนะเลิศวาดภาพ ป. 1 - ป. 3
เหรียญทองชนะเลิศศิลป์สร้างสรรค์ ป. 1 - ป. 3
เหรียญทองชนะเลิศวาดภาพ ป. 4 - ป. 6
เหรียญทองชนะเลิศศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4 - ป. 6
เหรียญทองชนะเลิศวาดภาพนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป. 1 - ป. 6
เหรียญทองชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะ ป. 4 - ป. 6
เหรียญทองชนะเลิศหนังสือเล่มเล็ก ป. 4 - ป. 6
เหรียญทองชนะเลิศหนังสือเล่มเล็ก ป. 4 - ป. 6
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560,22:18   อ่าน 807 ครั้ง