ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูงคว้า 2 รางวัลชนะเลิศวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2560
     วันที่ 18 สิงหาคม 2560  นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมวาดภาพขึ้นผลการแข่งขัน
      ระดับช่วงชั้นที่ 1 ป. 1 - ป. 3  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ราชพิบูลย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
      ระดับช่วงชั้นที่ 2 ป. 4 - ป. 6  เด็กหญิงธาริดา  สรรเพชร       ได้รับรางวัลชนะเลิศ
      ระดับช่วงชั้นที่ 1 ป. 1 - ป. 3  เด็กหญิงณัฐณิชา ชูขันธ์  ได้รับรางวัลชมเชย
     และระดับช่วงชั้นที่ 2 ป. 4 - ป. 6  เด็กหญิงนลินรัตน์  ไกรสิทธิ์ ,เด็กหญิงพัชรีย์ภรณ์  เดชะ ได้รับรางวัลชมเชย
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,22:45   อ่าน 685 ครั้ง