ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำคุณครูคนใหม่
              
                      คุณครูคนใหม่ชื่อนางสาวศุภิสรา ทองมล เกิดวันที่ 15 กันยายน 2533   จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี )
สาขาวิชา ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ภูมิลำเนา อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 766 ครั้ง