ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูงคว้ารางวัลวาดภาพวชิรวิชาการ ประจำปี2559
           วันที่ 27  พฤศจิกายน  2559  นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูงได้เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี  ในงานวชิรวิชาการ ประจำปี 2559  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดขึ้น  ณ  ฮอลล์  ชั้น   4  เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า
           กิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภท ทีมละ 2 คน
            ระดับ   ป. 1 -  ป. 3   เด็กหญิงวนิดา  พลายเมือง และเด็กหญิงนิมมานรดี  ยี่เสาร์  คว้าเกียรติบัตรเหรียญทองพร้อมเหรียญรางวัล     
            ระดับ   ป.4  -  ป. 6    เด็กหญิงธาริดา  สรรเพชร  และเด็กหญิงณัฐริกา  ชนะศึก    คว้าเกียรติบัตรเหรียญทองพร้อมเหรีญญรางวัล

  
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 720 ครั้ง