ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำคุณครูคนใหม่
             ขอแนะนำคุณครูโรงเรียนบ้านควนสูงคนใหม่    นางสาวพวงเพ็ญ   ดวงทอง    เป็นครูโครงการครูคืนถิ่น   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิชาเอกสังคมศึกษา     อายุ  24 ปี   
             ภูมิลำเนา  ตำบลสินเจริญ   อำเภอพระแสง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2559,21:39   อ่าน 669 ครั้ง