ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนบ้านควนสูงคว้ารางวัลวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี2559
 
                     วันที่ 19  สิงหาคม  2559  นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง ได้เข้าร่วมวาดภาพในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2559
         ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
                     ผลการแข่งขัน  ระดับช่วงชั้นที่ 2 เด็กหญิงธาริดา  สรรเพชร นักเรียนชั้นป.5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
                                                                เด็กหญิงนลินรัตน์  ไกรสิทธิ์ นักเรียนชั้นป. 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                                                                เด็กชายดิษฐพน  เดชอรุณ  นักเรียนชั้นป. 5 ได้รับรางวัลชมเชย
                                                                เด็กหญิงพัชรีย์ภรณ์  เดชะ  นักเรียนชั้นป. 4   ได้รับรางวัลชมเชย
                     นอกจากนั้นในระดับช่วงชั้นที่ 1    เด็กหญิงวนิดา  พลายเมือง นักเรียนชั้นป.3  ได้รับรางวัลชมเชย
                                                                 เด็กหญิงนิมมานรดี  ยี่เสาร์ นักเรียนชั้นป. 3  ได้รับรางวัลชมเชย
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,20:14   อ่าน 771 ครั้ง