ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูงคว้ารางวัลวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  วันที่ 2 เมษายน 2559 อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดแข่งขันประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูงได้รับรางวัลดังนี้  1.เด็กหญิงนลินรัตน์  ไกรสิทธิ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ป.1 - ป.3
                       2.เด็กหญิงธาริดา  สรรเพชร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับป.4-ป.6
                       3.เด็กหญิงวริศรา  เพชระ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ป.1 - ป.3
                       4.เด็กหญฺิงกนิษฐนันท์  ศรีชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ระดับ ป.1 - ป.3
                       5.เด็กหญิงพัขรีย์ภรณ์  เดชะ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ ป.1 - ป.3
                       6.เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะศึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ระดับ ป.4 -ป.6
                       7.เด็กชายดิษฐพน  เดชอรุณ   ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ ป.4- ป.6
                       8.เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรขำ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ ป.4- ป.6
รางวัลแห่งความภูมิใจ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2559,23:06   อ่าน 870 ครั้ง