ภาพกิจกรรม
รักศิลป์ควนสูง
     โรงเรียนบ้านควนสูงได้รับการอนุเคราะห์ด้านงบประมาณจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้จัดกิจกรรมรักศิลป์ควนสูง เพื่อสร้างผลงาน
ด้านศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะสร้างผลงานเป็นภาพวาดระบายสีพร้อมกรอบรูปอย่างดี  เพื่อจำหน่ายแก่ผู้สนใจและผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียน   จำหน่าย
ภาพละ 499 บาท...       ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านควนสูง  โทร 077 - 366619 ,  080 - 5376395
ภาพที่ 16
ภาพที่ 15
ภาพที่ 14
ภาพที่ 13
ภาพที่ 12
ภาพที่ 11
ภาพที่ 10 จองแล้ว
ภาพที่ 9
ภาพที่ 8
ภาพที่ 7
ภาพที่ 6
ภาพที่ 5
ภาพที่ 4 จองแล้ว
ภาพที่ 3
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2560,22:39   อ่าน 1457 ครั้ง