ภาพกิจกรรม
เลือกประธานนักเรียน
           วันที่ 8  มิถุนายน 2560  โรงเรียนบ้านควนสูง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 337 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 318 คน ผลการเลือกตั้ง เด็กชายพรอเนก ดอกเตย  ผู้สมัครหมายเลข 2   ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง  201 คะแนน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,15:41   อ่าน 301 ครั้ง