ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1
                     วันที่ 6  มิถุนายน  2560  โรงเรียนบ้านควนสูงโดยนายสินชัย หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา  2560  เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่กำลังดำเนินการให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
มีการแนะนำคุณครูคนใหม่ให้ผู้ปกครองได้รู้จัก จากนั้นได้ให้ผู้ปกครองเข้าประจำห้องเรียนเพื่อพบปะพูดคุยและเลือกคณะกรรมการประจำห้องเรียนพบครูประจำชั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอีกทั้งรับทราบปํญหาร่วมกันแก้ไขและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งเป็นคนดีของพ่อแม่ ครูและประเทศชาติ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,13:33   อ่าน 655 ครั้ง